Anna Østergaard
For virksomheden og mennesket

Trivselssamtaler:

Tænker du langsigtet, når det gælder din virksomhed?
Hos Dansk Firma Trivsel kan den enkelte medarbejder tilbydes individuele trivselssamtaler.
Ved dette opnår virksomheden færre sygemeldinger, mindre stress, gladere medarbejdere og mere menneskelig trivsel på arbejdspladsen.

 
v/Anna Østergaard
ICC Coach
Trivselskonsulent
ID Psykoterapeut
Master i familie-og parterapi
med speciale i stress, spiseforstyrrelser og konflikthåndtering
 
 
 
Tlf. 22 82 35 17

Workshop:

Hvad betyder CSR for din virksomhed?
Hos Dansk Firma Trivsel udvikles mennesker, fordi mennesker er virksomhedens vigtigste ressource.
Når mennesket trives har virksomheden det nemmere.
Der tilbydes forskellige workshops, fordi det giver mening for virksomheden og for mennesket.

Anna Østergaard | CVR: 35559027 | Langelandsvej 21, 7400 Herning - Danmark | Tlf.: 22 82 35 17 | danskfirmatrivsel@gmail.com